Intervju med Per Frank om testet Anlag för övervikt

hjälp på vägen att få ökad förståelse för hur den egna kroppen reagerar på kost och träning

Vad har du för bakgrund inom området kost, träning och hälsa? Jag har en magisterexamen och är doktorand GIH och Karolinska Institutet Jag doktorerar vid enheten för Fysisk aktivitet och hälsa på Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH). Utöver det jobbar jag som konsult och föreläsare inom nutrition och träning. Mitt expertområde är inom träningsfysiologi och näringslära och jag forskar på effekten av träning på insulinkänslighet, fettmetabolism och muskelfunktion. Har du erfarenhet av gentester sedan tidigare? På Karolinska institutet, där jag studerat genetik, och på Idrottshögskolan arbetar vi med genanalyser exempelvis hur generna reagerar på träning. Har gentester gjorts i annan form tidigare? Det har gjorts inom forskning, men som produkt är det relativt nytt. Testerna är ett resultat av forskning och framtagna av akademiska institut. Vad tillför gentesterna som inte finns idag på marknaden? För privatpersonen blir det en ny dimension och en möjlighet att ta ett första steg i att få en djupare förståelse för varför kroppen reagerar som den gör. För vem är det lämpligt att ta ett gentest? Alla personer som vill är intresserade av att kontrollera sin kroppsvikt eller är nyfikna. Det är en hjälp på vägen att få ökad förståelse för hur den egna kroppen reagerar på kost och träning.   Är det någon som testet inte är lämpligt för? Ja, man ska inte ta testet i hopp om att få en ursäkt att inte behöva sköta sin hälsa genom rätt mat och motion. Livsstil är lika viktigt som gener. Varför är det bra att ta ett gentest? Man kan få reda på om man är en högriskgrupp. Det, i sin tur, kan ge ökad motivation och förståelse för upplägg med t.ex. kosten. Vilka begränsningar har testet? Begränsningarna ligger i till vilken grad det kan förklara övervikten. Det handlar inte endast om de fyra generna testet mäter. Livsstil, fysisk aktivitet och kost är de viktigaste parametrarna i sammanhanget. Hur tycker du att man ska använda sig av svaret på testet? Varje testsvar skiljer sig. Min rekommendation är att följa de instruktioner som testsvaret ger. Om man följer dem med måtta kan det ge fördelar. Man ska också vara lyhörd för andra rekommendationer och komma ihåg att man inte kan utesluta motion.