YesNo Självtest Ökad risk för blodpropp vid intag av östrogen

Ökad risk för blodpropp vid intag av östrogen

Produktbeskrivning

Viktigt att veta vid val av preventiv-medel.

Varför testa sig för ökad risk för venös blodpropp?

Risken för att drabbas av venös blodpropp påverkas av många olika faktorer. Rökning, övervikt, diabetes, högt blodtryck, vissa typer av p-piller och graviditet är några – ärftlig benägenhet en annan. Den ärftliga benägenheten kan samverka med andra riskfaktorer och ge en mycket förhöjd risk. I kombination med exempelvis östrogeninnehållande p-piller kan risken öka med upp till 80 gånger. Två av de vanligaste genvarianterna som ger en ökad risk för venös blodpropp är en variant av faktor V (faktor V Leiden) och en variant av protrombin. Med vårt test kan du se om du har dessa genvarianter.

Hur går testförfarandet till?

Testet är DNA-baserat och tas genom att du gnuggar den medföljande bomullspinnen på insidan av kinden. Bomullspinnen är förpackad i en pappers-/plastförpackning i vilken du lägger tillbaka bomullspinnen när du tagit provet. Provet postar du sedan kostnadsfritt till vårt laboratorium för analys i samma förpackning som testet kom i. I förpackningen finns även tydliga instruktioner samt en kod som du använder för att tryggt kunna hämta ditt svar på vår hemsida. Svaret är 99,5 % tillförlitligt (lika säkert som hos läkaren) och finns tillgängligt inom fem vardagar från det att ditt prov anlänt till laboratoriet.

Vad är blodpropp? Blodet innehåller ett system av proteiner som hjälper blodet att levra sig, koagulera, om en skada uppstår på ett blodkärl. Systemet innehåller även proteiner som stänger av koagulationen när den inte längre behövs. Blodpropp, eller trombos, innebär att blodet i ett blodkärl fortsätter att levra sig och till slut täpper igen kärlet då upplösningen av blodproppen inte fungerar som den ska. Blodproppar kan bildas på olika ställen i kroppen, både i kärl som går från hjärtat, artärer, och kärl som går till hjärtat, vener. Om blodproppen bildas i en ven kallas den venös trombos. Det finns ärftliga faktorer som gör att man är mer benägen att få venös blodpropp. Risken för blodpropp stiger även med åldern. Andra faktorer som också ökar risken är t.ex. rökning, övervikt, diabetes, högt blodtryck, vissa typer av p-piller och graviditet. Risken för blodpropp kan också öka i vissa situationer, t.ex. i samband med större operationer eller längre flygresor. Vad menas med ökad risk för blodpropp vid intag av östrogen? Det finns varianter av de gener som kodar för proteiner i koagulationssystemet, som gör att risken för att få venös blodpropp ökar. Har man någon av dessa genvarianter och kombinerar detta med intag av östrogen ökar risken för blodpropp avsevärt. Vad visar testet? En av de vanligaste genvarianterna kallas faktor V Leiden och är en bakomliggande orsak till att koagulationssystemet inte fungerar som det ska. Genvarianten förekommer hos 2-7 % av den europeiska befolkningen. Om man bär genvarianten i enkel uppsättning har man 3-7 gånger högre risk att få venös blodpropp än de som inte har denna genvariant. Den ökade risken förstärks ytterligare om man samtidigt äter östrogeninnehållande p-piller. Kombinerat med östrogeninnehållande p-piller är risken 35 gånger högre att drabbas av blodpropp. Har man genvarianten i dubbel uppsättning är risken ca 80 gånger högre att drabbas av venös blodpropp. En annan vanlig genetisk riskfaktor är en variant av genen för protrombin (faktor II). Genvarianten förekommer hos ca 2 % av befolkningen världen över. Personer som bär på en uppsättning av genvarianten har 2-3 gånger högre risk att få venös blodpropp. Hos kvinnor som samtidigt äter östrogeninnehållande p-piller är risken istället 16 gånger högre att drabbas av blodpropp. Varför ska man testa om man har ökad risk för venös blodpropp? Om man står i begrepp att skaffa p-piller kan det vara bra att veta om man bär på någon av riskvarianterna. Hos dem som bär på någon av riskvarianterna ökar risken för venös blodpropp betydligt om man samtidigt äter östrogeninnehållande p-piller. Östrogen finns även i andra preparat, som t.ex. används för att behandla klimakteriebesvär. Om man bär på någon riskvariant bör man alltid diskutera sin behandling med sin läkare eller barnmorska. Vilken målgrupp vänder sig testet till? Testet vänder sig framförallt till kvinnor som kan behöva östrogeninnehållande preparat t.ex. unga kvinnor som vill skaffa p-piller eller kvinnor som lider av klimakteribesvär. Vad bör jag göra efter att ha fått mitt testresultat? Om man bär på någon riskvariant bör man alltid diskutera sin behandling med sin läkare eller barnmorska. Var finns instruktionerna för hur jag tar provet? Provtagningsinstruktioner finns på den flik som omsluter provförpackningen. Fliken öppnas på sidan av paketet där det står ”Instruktioner Öppna här!”. Hur skickar jag in provet? När provet ska skickas in till laboratoriet rivs instruktionsfliken bort längs perforeringen och provförpackningen, som är adresserad och frankerad, används som returförpackning. När och hur får jag svar? Du får ditt svar 5 vardagar efter att provet inkommit till laboratoriet genom att ange din personliga kod på vår hemsida www.yesnotest.se.
Här kan du ladda ned bruksanvisningen som PDF.

Vad innehåller självtestet?

  • Tydliga instruktioner
  • Förpackning med bomullspinne
Artikelnr: 701016 Kategori: