YesNo Självtest Blodsocker Glukos

Blodsocker

Produktbeskrivning

Trött? Viktnedgång? Ökad törst? Kan vara högt blod-socker som kan leda till diabetes. Köp testet idag.

Varför testa sin blodsockernivå?

Vissa sjukdomar, exempelvis diabetes, kan orsaka skador på bukspottkörteln vilket påverkar insulinproduktionen negativt. Symptomen är dock ofta mycket svaga. Många kan ha sjukdomen under en längre tid utan att känna av den och de flesta har inga symtom alls. Med detta test får du snabbt reda på om du har en förhöjd blodsockernivå, vilket kan vara ett tecken på diabetes. Ju snabbare sjukdomen fastställs desto snabbare kan rätt behandling påbörjas.

Hur går testförfarandet till?

Testet är baserat på en enzymatisk reaktion vilket innebär att speciella färgämnen aktiveras och ger en färgskiftning i proportion till glukosinnehållet i blodet. Testet ska göras på tom mage och går till så att du tar ett enkelt stick i fingret med lansetten som finns i förpackningen. Du applicerar sedan en droppe blod på teststickan och kan efter 90 sekunder genom färgmatchning läsa av vilka värden ditt blodsocker ligger inom.

Var kan jag köpa testet?

Vårt självtest för blodsocker kan du köpa enkelt här på yesnotest.se eller på närmaste återförsäljande apotek.

Vad är blodsocker?

Hur högt eller lågt blodsocker man har beror av hur mycket glukos som finns löst i blodet. Hos en frisk person ligger koncentrationen av glukos mellan 4 och 6 mmol/L på fastande mage. Koncentrationen av glukos i blodet styrs främst av hormonerna insulin och glukagon. När vi har ätit triggar insulinet lever-, muskel- och fettceller att öka sitt upptag av glukos vilket gör att blodsockret sänks. När blodsockret blir lågt är det glukagonet som påverkar levern och musklerna så att de frigör en del av den glukos de samlat upp. Glukagon produceras i alpha-cellerna och insulin produceras i de så kallade Langerhanska öarna (beta-celler). Båda celltyperna hittas i bukspottkörteln. Olika typer av sjukdomar kan orsaka skador på bukspottkörteln vilket påverkar produktionen av insulin negativt. Detta leder till en förhöjd koncentration av glukos i blodet och konsekvensen blir en störning i den metaboliska processen. Den vanligaste och mest signifikanta metaboliska störningen är diabetes. Personer med diabetes producerar för lite insulin och kan därför inte upprätthålla stabila blodsockernivåer. Personer med diabetes kan behöva hjälp genom medicinering, insulinsprutor eller förändringar i dieten för att upprätthålla en bra blodsockernivå. Vilka risker medför högt blodsocker? Förhöjd blodsockernivå kan vara ett tecken på att du lider av diabetes.  Om man har högt blodsocker under en längre tid kan blodkärlen skadas. Det kan bland annat leda till hjärtinfarkt, stroke eller skador på ögon och njurar.

Hur fungerar självtestet?

Använd tillhörande lansett för att göra ett litet stick i fingret. Därefter appliceras en droppe blod på teststickan. Efter 90 sekunder kan du läsa av ditt blodsockervärde. Testet är baserat på en enzymatisk (oxidas/peroxidas) reaktion. Detta innebär att speciella färgämnen aktiveras vilka ger en färgskiftning i proportion till glukosinnehållet i blodet som testas. Testkomponenterna innebär ingen risk, under förutsättning att de används enligt instruktionerna.

Vad ska jag göra om testresultatet visar på ett för högt eller lågt blodsocker?

Om blodsockernivån i två test på tom mage ligger avsevärt över eller under det normala området på mellan 4 mmol/L (72 mg/dL) och 6 mmol/L (108 mg/dL) rekommenderar vi att du kontaktar din läkare för en mer detaljerad undersökning.

Var finns instruktionerna för hur jag tar provet?

Provtagningsinstruktioner finns i förpackningen.

När och hur får jag svar?

Du kan själv läsa av ditt blodsockervärde efter 90 sekunder.

Här kan du ladda ned bruksanvisningen som PDF.
Artikelnr: 701013 Kategori: