lvtest-kvinna.jpg

Klamydia (kvinna)

Produktbeskrivning

Haft oskyddad sex? Sveda, klåda och flytningar? Kan vara klamydia.

Varför testa sig för klamydia som kvinna?

Klamydia är en av våra vanligaste könssjukdomar. Den smittar vid oskyddat sex och kan för kvinnor ge symptom som sveda när man kissar, flytningar och klåda – men i många fall får man inga symptom alls och märker således inte av infektionen vilket är en av anledningarna till att den förs vidare till andra partners. Obehandlad infektion kan orsaka livmoderhals-, livmoder- och äggledarinfektion. Har du klamydia bör du därför påbörja behandling så snart som möjligt.

Hur går självtestet till för kvinnor?

Du som är kvinna tar ett vaginalprov där du gnuggar en bomullspinne mot insidan av slidväggen. Provet postar du sedan kostnadsfritt till vårt laboratorium för analys i samma förpackning som testet kom i. I förpackningen finns även tydliga instruktioner samt en kod som du använder för att tryggt kunna hämta ditt svar på vår hemsida. Svaret är 99,5 % tillförlitligt (lika säkert som hos läkaren) och finns tillgängligt redan inom 24 timmar (vardagar) från det att ditt prov anlänt till laboratoriet. Skulle ditt självtest visa att du har klamydia ska du kontakta sjukvården så snart som möjligt för behandling och smittspårning enligt smittskyddslagen.

Klamydia eller mykoplasma hos kvinnor?

Mykoplasma är en annan könssjukdom som under de senaste åren blivit allt vanligare. Symptomen och komplikationerna påminner dock väldigt mycket om klamydia, men behandlas med en annan typ av antibiotika. YesNo tillhandahåller därför även ett kombinerat självtest, Klamydia & Mykoplasma kvinna, där du genom en och samma provtagning får svar på om du har klamydia eller mykoplasma.


Vad är klamydia?

Klamydia är en könssjukdom som orsakas av en bakterie, Chlamydia trachomatis. Det är den vanligaste rapporterade könssjukdomen i Sverige och smittar vid oskyddat sex. Ofta får man inga symptom alls och många märker därför inte av att de har klamydia. Klamydia har många likheter med könssjukdomen mykoplasma.

Vilka symptom har klamydia?

Många, både män och kvinnor, som är infekterade med klamydia har inga symptom alls, men kan ändå föra smittan vidare. Eventuella symptom av klamydia uppkommer 1-3 veckor efter att du blivit smittad. Kvinnor kan få sveda när de kissar, flytningar från underlivet och smärta nedtill i magen. Klamydiabakterier kan också ligga vilande under en lång tid för att sedan plötsligt ge besvär eller leda till komplikationer.

Vad kan obehandlad klamydia leda till?

Obehandlad klamydia bör betraktas som allvarligt då det kan leda till att äggledarna blir inflammerade och så pass skadade att man senare kan få problem att bli gravid.

Vad ska jag göra om jag har klamydia?

Om du har klamydia är det viktigt att du får behandling. Du måste själv kontakta sjukvården och boka en tid för behandling, t ex hos vårdcentral, ungdomsmottagning eller STD-mottagning. Klamydia, eller misstänkt klamydia, ska behandlas så fort som möjligt med antibiotika för att undvika komplikationer. Eftersom klamydia sällan visar symptom är det lätt att man smittar andra utan att man vet om det. Enligt smittskyddslagen är du skyldig att omedelbart söka läkarvård om du vet eller misstänker att du är smittad av klamydia. Även partners måste undersökas och behandlas. Allt detta är gratis.

Vilket ansvar har vi och du gentemot smittskyddslagen?

Klamydia lyder under smittskyddslagen, vilket innebär att du måste kontakta sjukvården för behandling och smittspårning om ditt test är positivt. När du varit hos läkaren meddelar han/hon oss att sjukvården tar över ansvaret för smittskydd och behandling. Om vi inte får något sådant meddelande skickar vi två påminnelser till dig, en efter tre veckor och en efter fem veckor. Om vi efter sju veckor ännu inte fått meddelande från läkare anmäls du till Smittskyddsenheten i det landsting som du tillhör (enligt 4 kap. 7 § SmL).

Vad ska jag göra om testet visade negativt för klamydia men symptomen kvarstår?

Om provet är negativt och symptomen kvarstår eller om du ändå misstänker att du är smittad, bör du testa dig en gång till. Du kan ha klamydia utan att några bakterier har hittats vid provtagningen. Tänk också på att besvären kan ha andra orsaker än klamydia. T ex kan en mykoplasmainfektion (en annan könssjukdom) ge samma symptom som klamydia. Prova vårt kombinerade självtest för klamydia och mykoplasma eller kontakta läkare för undersökning på vårdcentral, ungdomsmottagning eller STD-mottagning.

Hur smittar klamydia och hur kan jag skydda mig?

Det vanligaste sättet att bli smittad är genom samlag utan kondom, när slemhinnorna kommer i kontakt med varandra. Det gäller även vid anala samlag och oralsex. Bakterien lever bara inuti levande celler och smittar därför inte genom handslag, bastubad, kläder, handdukar eller toaletter. Det är viktigt att alltid skydda sig mot klamydia. Ett bra sätt är att använda kondom. Även om du haft klamydia tidigare så kan du få det igen. Om du misstänker att du blivit smittad av klamydia kan du enkelt göra vårt självtest hemma.

Var finns instruktionerna för hur jag tar provet?

Provtagningsinstruktioner finns på en flik som omsluter provförpackningen. Fliken öppnas på sidan av paketet där det står ”Instruktioner Öppna här!”.

Hur skickar jag in provet?

När provet ska skickas in till laboratoriet rivs instruktionsfliken bort längs perforeringen och provförpackningen, som är adresserad och frankerad, används som returförpackning.

När och hur får jag svar?

Du får ditt svar 24 timmar (vardagar) efter det att provet inkommit till laboratoriet genom att ange din personliga kod på vår hemsida www.yesnotest/testsvar.se.

Här kan du ladda ned bruksanvisningen som PDF.

Artikelnr: 701000 Kategori: