KlamydiaMykoManSjälvtest-YesNo

Klamydia & Mykoplasma (man)

Produktbeskrivning

Klåda? Flytningar? Jobbigt att kissa? Kan vara klamydia / mykoplasma.

Varför testa sig för både klamydia och mykoplasma?

Klamydia och mykoplasma är två könssjukdomar med många likheter. De smittar vid oskyddat sex och kan för män ge symptom som sveda när man kissar, flytningar och klåda – men i många fall får man inga symptom alls. Det säkraste sättet att undvika komplikationer och förebygga spridning är därför att testa dem samtidigt. På så sätt får du snabbt rätt behandling då både klamydia och mykoplasma kräver behandling med antibiotika, dock av olika sort. Obehandlad infektion kan orsaka urinvägsinfektion, bitestikelinflammation och prostatabesvär.

Hur går testförfarandet till?

Du som är man tar ett enkelt urinprov. Detta genom att kissa på en teststicka som sedan förs ner i en behållare och postas kostnadsfritt till vårt laboratorium för analys i samma förpackning som testet kom i. I förpackningen finns även tydliga instruktioner samt en kod som du använder för att tryggt kunna hämta ditt svar på vår hemsida. Svaret är 99,5 % tillförlitligt (lika säkert som hos läkaren) och finns tillgängligt redan inom 24 timmar (vardagar) från det att ditt prov anlänt till laboratoriet. Skulle ditt självtest visa att du har klamydia eller mykoplasma ska du kontakta sjukvården så snart som möjligt för behandling och för klamydia smittspårning enligt smittskyddslagen.  

Vad är klamydia?

Klamydia är en könssjukdom som orsakas av en bakterie, Chlamydia trachomatis. Det är den vanligaste rapporterade könssjukdomen i Sverige och smittar vid oskyddat sex. Ofta får man inga symptom alls och många märker därför inte av att de har klamydia. Klamydia har många likheter med könssjukdomen mykoplasma.

Vilka symptom har klamydia?

Många, både män och kvinnor, som är infekterade med klamydia har inga symtom alls, men kan ändå föra smittan vidare. Eventuella symtom av klamydia kommer 1-3 veckor efter att du blivit smittad. Män kan få sveda när de kissar och flytningar från urinröret. Klamydiabakterier kan också ligga vilande långa perioder för att sedan plötsligt ge besvär eller leda till komplikationer.

Vad kan obehandlad klamydia leda till?

Obehandlad klamydia bör betraktas som allvarligt då det kan leda till att äggledarna blir inflammerade och så pass skadade att man senare kan få problem att bli gravid. Även vid infektion av bitestiklarna finns det risk för sterilitet.

Vad är mykoplasma?

Mykoplasma är en könssjukdom som orsakas av bakterien mycoplasma genitalium. Mykoplasma har många likheter med klamydia och smittar vid oskyddat sex. Precis som vid klamydia märker många inte av att de har sjukdomen eftersom man ofta inte får några symptom alls. De senaste åren har mykoplasma blivit allt vanligare i Sverige och kallas ibland ”den nya könssjukdomen”. Många känner dock inte till den; i en undersökning från RFSU, där ca 500 kvinnor och män tillfrågades, kände endast 12 % till könssjukdomen mykoplasma.

Vilka symptom har mykoplasma?

Många, både män och kvinnor, som är infekterade med mykoplasma har inga symptom alls, men kan ändå föra smittan vidare. Eventuella symptom liknar de som erhålls vid en klamydiainfektion det vill säga kvinnor kan få sveda när de kissar, flytningar från underlivet och smärta nedtill i magen. Män kan få sveda när de kissar och flytningar från urinröret.

Vad kan obehandlad mykoplasma leda till?

Det finns studier som visar att en obehandlad mykoplasmainfektion hos män kan orsaka urinvägsinfektion, bitestikelinflammation och prostatabesvär vilket i värsta fall kan leda till sterilitet. Kvinnor kan få livmoderhals-, livmoder- och äggledarinfektion vilket i värsta fall kan leda till problem att bli gravid.

Vad ska jag göra om jag har klamydia eller mykoplasma?

Om du har någon av de två könssjukdomarna bör du få behandling. Du måste själv kontakta sjukvården och boka en tid för behandling, t ex hos vårdcentral, ungdomsmottagning eller STD-mottagning. Båda könssjukdomarna bör behandlas så fort som möjligt med antibiotika (olika typer av antibiotika beroende på vilken bakterie det gäller) för att undvika komplikationer. Eftersom mykoplasma och klamydia sällan ger några besvär är det lätt att man smittar andra utan att veta om det. Får man ett positivt svar för någon av bakterierna bör man därför alltid kontakta eventuella partners.

Vilket ansvar har vi och du gentemot smittskyddslagen?

Klamydia lyder under smittskyddslagen, vilket innebär att du måste kontakta sjukvården för behandling och smittspårning om du lämnat ett positivt testsvar. När du varit hos läkaren meddelar han/hon oss att sjukvården tar över ansvaret för smittskydd och behandling. Om vi inte får något sådant meddelande skickar vi två påminnelser till dig, en efter tre veckor och en efter fem veckor. Om vi efter sju veckor ännu inte fått meddelande från läkare anmäls du till Smittskyddsenheten i det landsting som du tillhör (enligt 4 kap. 7 § SmL).

Vad ska jag göra om testet visar negativt för klamydia och mykoplasma men problemen kvarstår?

Om ditt prov är negativt och symtomen kvarstår eller om du ändå misstänker att du är smittad, bör du kontakta läkare för undersökning på vårdcentral, ungdomsmottagning eller STD-mottagning.  Tänk också på att besvären kan ha andra orsaker än klamydia och mykoplasma.

Hur smittar klamydia och mykoplasma och hur kan jag skydda mig?

Det vanligaste sättet att bli smittad är genom samlag utan kondom, när slemhinnorna kommer i kontakt med varandra. Det gäller även vid anala samlag och oralsex. Bakterien lever bara inuti levande celler och smittar därför inte genom handslag, bastubad, kläder, handdukar eller toaletter. Det är viktigt att alltid skydda sig mot klamydia och mykoplasma. Ett bra sätt är att använda kondom. Även om du haft klamydia eller mykoplasma tidigare, så kan du få det igen.

Var finns instruktionerna för hur jag tar provet?

Provtagningsinstruktioner finns på den flik som omsluter provförpackningen. Fliken öppnas på sidan av paketet där det står ”Instruktioner Öppna här!”.

Hur skickar jag in provet?

När provet ska skickas in till laboratoriet rivs instruktionsfliken bort längs perforeringen och provförpackningen, som är adresserad och frankerad, används som returförpackning.

När och hur får jag svar?

Du får ditt svar efter 24 timmar (vardagar) efter att provet inkommit till laboratoriet genom att ange din personliga kod på vår hemsida www.yesnotest/testsvar.se.

Här kan du ladda ned bruksanvisningen som PDF.

Vad innehåller självtestet?

  • Tydliga instruktioner
  • Provrör med provpinne
Artikelnr: 701003 Kategori: