Självtest YesNo Kolesterol

Kolesterol

Produktbeskrivning

Hög kolesterolhalt kännes och syns inte förrän man får följdsjukdomar. Testa i tid och behandla innan det är för sent.

 

Varför testa sig för högt kolesterol?>

 

En avsevärt förhöjd kolesterolnivå i blodet är en stor riskfaktor för att drabbas av kranskärlsproblem som t.ex. åderförkalkning. En tidig upptäckt av förhöjda kolesterolnivåer gör det möjligt att vidta åtgärder för att sänka kolesterolnivån och därmed förebygga problem. Det här kolesteroltestet gör det möjligt för dig att snabbt och enkelt utvärdera om dina kolesterolnivåer ligger inom normala nivåer.

Hur testar man kolesterol nivån?

 

Testet är ett självtest som baserat på en enzymatisk reaktion vilket innebär att speciella färgämnen aktiveras och ger en färgskiftning i proportion till kolesterolinnehållet i blodet. Testet ska helst göras på fastande mage och går till så att du tar ett enkelt stick i fingret med lansetten som finns i förpackningen. Du applicerar sedan en droppe blod på teststickan och kan efter några minuter genom färgmatchning läsa av ditt kolesterolvärde. Visar testet en förhöjd nivå av kolesterol rekommenderar vi att du kontaktar din läkare för rådgivning.  


Vad är kolesterol?

 

Kolesterol produceras naturligt i kroppen. Medan majoriteten produceras i levern, tas en mindre del upp från maten. Kroppen använder i första hand kolesterol för att skapa cellmembran, producera galla och för att skydda huden. Den normala totala nivån av kolesterol i blodomloppet är 200 mg/dL) innebär en riskfaktor för åderförkalkning.

Vilka risker medför ett högt kolesterol?

 

Ett högt kolesterol ger ökade risker för åderförkalkning. Åderförkalkning kan förbli oupptäckt under flera år och upptäcks kanske först när den har nått en mycket avancerad nivå. Åderförkalkning är en av de vanligaste sjukdomarna i den industrialiserade världen. Förkalkning av blodkärlen som omgärdar hjärtat leder till ett minskat blodflöde till hjärtmuskeln, vilket resulterar i en blockering av blodkärlet och potentiellt till hjärtstillestånd/attack. Av denna orsak är det viktigt att upptäcka symptom tidigt för att påbörja förebyggande vård och behandling.

Symtom för högt kolesterol?

 

Hög kolesterolhalt i blodet känner man inte och det syns inte. Det är först då man får följdsjukdomar p.g.a. högt kolesterol som man märker det. Exempel på följdsjukdomar är kärlkramp, hjärtinfarkt, stroke, fönstertittarsjuka, högt blodtryck, pulsåderbråck.

Hur fungerar självtestet?

 

Använd tillhörande lansett för att göra ett litet stick i fingret. Därefter appliceras en droppe blod på teststickan. Efter 3 minuter jämförs färgen på teststickan med färgen på färgskalan där resultatet läses av. Det här testet använder enzymerna kolesterol esteras, kolesterol oxidas och peroxidas för att kunna aktivera ett färgämne som ändras proportionerligt i förhållande till kolesterolnivån i ditt blod.

Vad ska jag göra om testresultatet visar på ett för högt kolesterol?

 

Om din kolesterolnivå verkar vara hög ska du kontakta en läkare som kommer att upprepa testet med en annan metod som kan visa en mer detaljerad bild av fördelningen av de olika kolesteroltyperna HDL (high-density lipoprotein), LDL (low-density lipoprotein) samt triglyceridnivåerna i ditt blod. Detta för att bättre kunna utvärdera riskerna för åderförkalkning samt för att kunna ge vidare råd om eventuell behandling och förebyggande åtgärder.

Var finns instruktionerna för hur jag tar provet?

 

Provtagningsinstruktioner finns i förpackningen.

När och hur får jag svar?

 

Du läser själv av testresultatet efter 3 minuter.

Här kan du ladda ned bruksanvisningen som PDF.

Vad innehåller självtestet?

  • Bruksanvisning
  • Foliepåse med testskida
  • Fukskydd
  • Lansett
  • Plåster

Artikelnr: 701012 Kategori: