YesNo självtest urinvägsinfektion, påvisar protein, nitrit och/eller leukocyter i urinen

Urinvägs­infektion

Produktbeskrivning

Behöver du kissa ofta? Det kan vara urinvägsinfektion. Testa dig och lid inte i onödan.

Varför testa sig för urinvägsinfektion?

Urinvägsinfektion är en vanligt förekommande infektion med symptom som att man behöver kissa ofta, smärta i nedre magen över urinblåsan, sveda när man kissar och blod i urinen. Infektionen orsakas av att bakterier tränger in i urinröret och vidare upp i urinblåsan. Infektionen kan även sprida sig upp genom urinvägarna till urinblåsan och njurarna – och det kan därför vara bra att ta reda på orsaken så tidigt som möjligt om man känner av symptomen.

Hur går testförfarandet till?

Testet gör du enkelt hemma på egen hand genom ett urinprov där du doppar en teststicka i din morgonurin. Efter ca 60 sekunder kan du läsa av resultatet på teststickan.


Vad är urinvägsinfektion?

En urinvägsinfektion är en inflammation i urinvägarna, huvudsakligen orsakad av bakterier (främst tarmbakterier).

Vilka symtom ger urinvägsinfektion?

Symptomen varierar mycket, beroende på om infektionen drabbar de nedre eller både de nedre och de övre urinvägarna. Symptom på infektion i de nedre urinvägarna är sveda när man tömmer blåsan eller ett trängande behov av att kissa. Urinen kan också vara grumlig eller ha en obehaglig lukt. Om blåsan också har drabbats kallas det blåskatarr (en lindrig men obehaglig inflammation i blåsan). Symptomen på infektion i de övre urinvägarna är likartade men det kan även förekomma värk i nedre delen av ryggen, feber och frossa. Tillståndet kan i extrema fall kräva sjukhusinläggning. Den medicinska behandlingen är beroende av hur sjukdomen yttrar sig. Patienterna svarar ofta snabbt på behandling med antibiotika.

Vad innehåller självtestet?

Självtestet för urinvägsinfektion innehåller bruksanvisning med färgkarta för utvärdering av testresultatet, 2 folieförpackningar med vardera en teststicka och avfuktningspåse. För att utföra testet behöver man också en klocka med sekundvisare och en ren och torr bägare för urinen.

Vad påvisar självtestet?

Självtestet påvisar protein, nitrit och/eller leukocyter i urinen. Leukocyter Förekomst av leukocyter i urinen är en viktig iakttagelse vid inflammatoriska tillstånd i njurar och urinvägar. Vid en bakteriell urinvägsinfektion påträffas i de flesta fall leukocyter i urinen. Vid kroniska inflammationer, eller vid tillstånd som redan är på tillbakagång, kan emellertid leukocyter också förekomma i urinen utan att några bakterier påträffas. Nitrit Nitrit som utsöndras via urinvägarna kan endast uppkomma på grund av att bakterier i urinvägarna omvandlar nitrat till nitrit. Så ett av de viktigaste symptomen på en bakteriell urinvägsinfektion är förekomsten av nitrit i urinen. Ett enstaka test som ger ett negativt resultat utesluter emellertid inte möjligheten av en urinvägsinfektion, eftersom antalet bakterier och mängden nitrat (som omvandlas) kan variera avsevärt. Protein Förekomst av protein i urinen är ett vanligt symptom vid njurinfektioner. Det kan emellertid även finnas andra orsaker till förekomsten av protein i urinen. Det kan påträffas vid inflammationer i blåsan eller prostata eller vid blödningar i urinvägarna.

Vad ska jag göra om testresultatet är positivt?

Kom ihåg att ett positivt testresultat inte innebär att alla tre substanserna påvisats i urinen. Även om resultatet är positivt för endast en av dem, är det högst troligt att något är fel med urinen även om orsaken kanske inte är en urinvägsinfektion. Vi rekommenderar att du omgående kontaktar din läkare som kan ge dig en korrekt diagnos.

Vad ska jag göra om testresultatet är negativt?

Kom ihåg att testresultatet endast är negativt om resultatet på testfältet för alla tre substanserna är negativt. Om symptomen som tyder på en infektion i urinvägarna kvarstår trots ett negativt testresultat, rekommenderar vi att du snarast kontaktar din läkare för en grundligare undersökning.

När ska jag använda det andra testet?

Det andra testet kan användas när som helst före utgångsdatumet för att dubbelkontrollera det första testresultatet. Se till att du sparar bruksanvisningen eftersom du behöver den för att kontrollera testet mot färgkartan.

Här kan du ladda ned bruksanvisningen som PDF.

Vad innehåller testet?

  • Tydliga instruktioner
  • Två folieförpackningar med teststicka och fuktskydd
Artikelnr: 701009 Kategori: